fredag 10 januari 2014

Tarot - Spiritual Warrior

7 - Spiritual Warrior

Sökande, spiritualitet och kraft är detta kortets nyckelord. Sök efter svaret inom dig själv. Arbeta inifrån. Försök att inte bara fullända dina mål på det fysiska planet. Använd din kunskap i första hand för att förstå, och sedan hjälpa andra. Utveckla dina kunskaper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar